Методична скринька в ДНЗ "Сонечко"

Завдання й функції методичної роботи дошкільного закладу "Сонечко" грунтується на пріорітеті повноцінного проживання дитячого сьогодення.Це зумовлює вихователів до пошуку таких науково-педагогічних засад організіції освітнього процесу , які забезпечували б особистісний розвиток дошкільників та формували у них цілісну картину світу.

Центром методичної роботи дошкільного закладу є методичний кабінет, в якому зосереджено необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку “ Українське дошкілля ” та “ Впевнений старт”.

В наявності дитяча та методична література, законодавчі та нормативні документи.

У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів (зразка перспективних планів роботи, конспекти занять, сценарії ранків, портфоліо тощо), методичні розробки та рекомендації. Всі матеріали методичного кабінету впорядковані відповідно до освітніх ліній Базового компонента.

У методичному кабінеті організовуються виставки, як епізодичні так і постійно діючі: “ Новинки методичної літератури ”,” Готуємось до педагогічної ради ”, ” Вивчаємо педагогічну спадщину “;

Весь матеріал методичного кабінету ефективно використовується педагогами під час освітнього процесу.

Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" визначає завдання і зміст розвитку дитини віком від двох до шести років. У програмі визначено завдання з різних напрямків роботи:

 • фізичний розвиток
 • соціально-моральний розвиток
 • емоційно-ціннісний розвиток
 • пізнавальний розвиток
 • мовленнєвий розвиток
 • художньо-естетичний розвиток
 • креативний розвиток

Мета програми "Українське дошкілля" - підготувати дітей до розв`язування складних життєвих ситуацій, навчити їх захищати себе від небезпеки, орієнтуватись у своїх правах та обов`язках та виховати в дітей гуманні почуття і доброзичливі взаємини в колективі, навчити дошкільників культури спілкування з дорослими.

Програма забезпечує розвиток творчих здібностей дітей, їхньої уяви, самостійності.

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (6-й рік життя) "Впевнений старт" грунтується на засадах інтегрованого, компетентісного, діяльнісного підходів до розвитку, тісної взаємодії навчального закладу і родини у формуванні основ їхньої елементарної життєвої компетентності перед вступом до школи.

Основний програмовий зміст упорядкований за розділами:

 • "Фізичний розвиток"
 • "Пізнавальний розвиток"
 • "Мовленнєвий розвиток"
 • "Художньо-естетичний розвиток"
 • "Ігрова діяльність"
 • "Трудова діяльність"

Загальні освітні завдання програми:

 • розвивальні
 • виховні
 • навчальні


Методичні рекомендації щодо психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей:

 • використовуйте перспективне планування для організації систематичного інтелектуально-пізнавального розвитку обдарованих дітей;
 • оптимізуйте пізнавальне навантаження, застосовуючи індивідуальні або групові додаткові завдання;
 • віддавайте перевагу комплексним та інтегрованим заняттям, структуруйте пізнавальну діяльність за схемою " сприймання - мислення - уява";
 • контролюйте засвоєння дітьми програмового змісту - знання, уміння, навички;
 • проводьте психолого-педагогічну діагностику для простеження динаміки індивідуальних особливостей розвитку дітей ( двічі на рік);
 • сприяйте формуванню емоційно-ціннісного ставлення дітей до себе, своєї діяльності та діяльності інших дітей;
 • забезпечуйте сприятливу атмосферу для розвитку творчості дітей;
 • створюйте умови для успішної соціалізації обдарованих дітей в межах дошкільного закладу та в сім`ї.

Методика навчання дітей зв`язного мовлення

Основним методом формування діалогічного мовлення в повсякденному спілкуванні й водночас універсальною формою мовленнєвого спілкування є розмова вихователя з дітьми ( непідготовлений, імпровізований діалог). Розмова відрізняється від говоріння,промовлення певної інформації, адже передбачає активну участь дітей у ній на правах співрозмовників.

Розвитку діалогічного мовлення сприяє також прийом створення спеціальних мовленнєвих ситуацій, що спрямовані на розвиток уміння домовлятися, запитувати співрозмовника, дотримувати правила мовленнєвого етикету, виказувати співчуття, доводити свою точку зору. Для застосування цього прийому можна користуватися наочністю, наприклад, спеціально дібраними сюжетними картинками або серією картинок.

У молодшому дошкільному віці перевагу надають такому способу підтримання активного мовлення, як суміжне мовлення, коли вихователь починає фразу, а дитина її продовжує і закінчує. Важливо, щоб мовленнєва допомога вихователя була лише фоном, ланцюжком, що допомагає поєднати окремі слова зв`язні речення, судження, не гальмувала дитячої ініціативи, спонукала до самостійності.

Найефективнішим способом навчання розповіді в середньому віці є структурно-синтаксична схема ( для описової та сюжетної розповіді). Сутність структурно-синтаксичної схеми виявляється в тому, що вихователь непомітно для дитини, без надмірних і зайвих пояснень, а лише за допомогою коротких початкових слів подає план-схему опису.

Командний метод складання розповіді активізує процес зв`язного мовлення, зміцнює засвоєння структури, висловлювання, привертає увагу дітей до власного мовлення та висловлювань своїх товаришів, спонукає до оцінювання розповідей. Командні розповіді - один з найрезультанавчання дітей розповідання.

До занять із розповіданням на основі сприймання наочності - їх починають проваджувати вже в молодшому дошкільному віці - належать 5 основних видів:

 1. складання описової розповіді за картиною ( предметом, іграшкою);
 2. складання сюжетної розповіді за картиною;
 3. порівняльний опис двох іграшок ( предметів, картин);
 4. складання сюжетної розповіді за серією картин;
 5. складання описової розповіді за змістом пейзажної картини.

Перші два види занять можна проводити вже в молодшій групі, третій - починають використовувати із середнього дошкільного віку, адже складання цього виду розповіді вимагає вміння порівнювати предмети між собою. Останні види занять - досить складні, тому доречно використовувати їх у старшому дошкільному віці.

Навчання розповіді по пам`яті відбувається на таких заняттях:

 • переказ літературних творів;
 • складання розповіді з особистого чи колективного досвіду;
 • колективне складання розповіді з досвіду ( складання листа);
 • складання розповіді-опису предмета( картинки, іграшки) по пам`яті.

Ураховуючи, що складання розповідей по пам`яті належить до складніших видів занять, вимагає певних мовленнєвих умінь, зважає на достатній рівень розвитку багатьох психічних процесів ( сприймання, пам`яті, репродуктивної уяви); другу групу доречно використовувати, починаючи з середнього дошкільного віку. Останні два види занять доступні лише старшим дошкільникам.

Навчання творчої розповіді на основі дії уяви передбачає 5 видів занять, що поступово ускладнюють процес:

 1. складання творчої розповіді за поданим початком ( закінченням);
 2. складання творчої розповіді ( казки) за опорними словами;
 3. складання казкової історії ( творчої розповіді) за поданим планом;
 4. складання творчої розповіді на запропоновану педагогом тему;
 5. складання сценарію на основі короткого літературного тексту.


25 листопада в музичному залі був проведений тренінг для вихователів "Самопочуття: емоції та настрій"( вихователь-методист Г.О.Ворона)

/Files/images/20161125_140658.jpg /Files/images/20161125_133912.jpg /Files/images/20161125_133811.jpg /Files/images/20161125_133830.jpg

Більше інформації щодо тренінгу розміщено нижче в додаткових файлах. Файл - "Тренінг вихователів".


Додаткові файли:

Кiлькiсть переглядiв: 1533

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.